Infographic / Longform

Trứ danh khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang

Trứ danh khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang ảnh 1
Trứ danh khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang ảnh 2
Trứ danh khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang ảnh 3
Trứ danh khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang ảnh 4
Trứ danh khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang ảnh 5
Trứ danh khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang ảnh 6
Trứ danh khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang ảnh 7
Trứ danh khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang ảnh 8
Trứ danh khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang ảnh 9

Nội dung, hình ảnh: ĐÌNH DƯ - Đồ họa: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục