Pháp luật

Trong 6 tháng thi hành kỷ luật 142 tổ chức Đảng và 6.519 đảng viên

SGGP
Ngày 7-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra hơn 24.700 tổ chức Đảng và hơn 106.600 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.017 tổ chức Đảng và 3.588 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với hơn 11.600 tổ chức đảng cấp dưới. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức Đảng và 6.519 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 Ủy viên Trung ương; Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo 6 tổ chức Đảng, khiển trách 2 đảng viên; Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức Đảng, 19 đảng viên (cách chức 5 đảng viên, khai trừ 14 đảng viên); UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức Đảng và hơn 2.060 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, cho biết, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp được kiểm tra, xử lý dứt điểm, những vụ việc mới phát hiện được kiểm tra, xử lý kịp thời. Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, qua kiểm tra xử lý vi phạm, ngày càng nhận diện rõ hơn mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị chủ động, thường xuyên. Đồng thời quyết liệt, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. 

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục