Môi trường

Tro, xỉ tiêu thụ chiếm 62,5% lượng phát sinh

SGGP
Theo Bộ Công thương, cả nước hiện có 27 nhà máy nhiệt điện đốt than đang vận hành với lượng tro, xỉ phát sinh năm 2020 là 17 triệu tấn. 

Năm 2020, lượng tro, xỉ tiêu thụ khoảng 10,5 triệu tấn, chiếm 62,5% lượng phát sinh. Khó khăn trong việc tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện tại các trung tâm điện lực như Mông Dương, Duyên Hải đã được tháo gỡ, 100% lượng tro, xỉ phát sinh đã được tái sử dụng.

Một số nhà máy có tỷ lệ xử lý, tiêu thụ tro, xỉ lớn như Cần Thơ, Ninh Bình, Formosa Đồng Nai đạt 100%; một số nhà máy tiêu thụ cả lượng phát sinh trong năm và lượng tồn chứa tại bãi chứa như Hải Phòng đạt 122%, Thái Bình 104%.

Tro, xỉ nhiệt điện nếu được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sẽ là sản phẩm hàng hóa, nguyên liệu sản xuất xi măng, gạch không nung, phụ gia bê tông, vật liệu san lấp. 

VĂN HÀ

Tin cùng chuyên mục