Nhân sự

Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ

SGGPO

Chiều nay 1-4, theo chương trình nghị sự của kỳ họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Ông được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Ông được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, tại phiên họp báo đầu kỳ họp 11 của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết ông Nguyễn Xuân Phúc đã được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Sau khi nghe Tờ trình của Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ được Quốc hội tiến hành vào sáng mai 2-4 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội cũng sẽ thông qua một nghị quyết riêng về việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi có kết quả kiểm phiếu.

Chiều 2-4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trình độ cử nhân Kinh tế. Ông Phúc là ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; là ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục