Văn hóa - Giải trí

Triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

SGGP
Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT-DL phối hợp tổ chức triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

Tin liên quan

Một góc triển lãm. Nguồn: DANGCONGSAN.VN

Một góc triển lãm. Nguồn: DANGCONGSAN.VN

Triển lãm trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các nội dung: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16 đến 27-11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và ngày 24-11 tại Nhà Quốc hội; triển lãm online trên website: http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16-11 đến 31-12.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục