Mỹ thuật

Triển lãm Mỹ thuật khu vực 1 lần thứ 25

SGGP
Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, Triển lãm Mỹ thuật khu vực 1 (Hà Nội) lần thứ 25-2020, bao gồm: triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng và hội họa sẽ được tổ chức vào tháng 8-2020 tại Hà Nội.

Theo ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm trưng bày các tác phẩm có nội dung mà các nghệ sĩ tạo hình quan tâm sáng tác. Trong đó, khuyến khích các tác phẩm về đề tài lịch sử, cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban tổ chức khuyến khích các tác giả tìm tòi sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu nghệ thuật mang bản sắc riêng, trên tinh thần phát huy truyền thống mỹ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Các tác phẩm tham gia triển lãm được sáng tác trong thời gian từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2020. Hội đồng nghệ thuật sẽ lựa chọn các tác phẩm có chất lượng để tham gia triển lãm.  

MAI AN

Tin cùng chuyên mục