Việt Nam và Thế giới

Triển khai toàn diện và mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài

SGGP
Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam; Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn  cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 29-6, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026. 
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, trên cơ sở đánh giá kết quả 16 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 12-8-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Nhằm cụ thể hóa và triển khai những nội dung này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 169 về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết, về nội dung, 9 nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 169 đã đề cập mọi mặt của công tác người Việt Nam ở nước ngoài như công tác đại đoàn kết, vận động, hỗ trợ bà con kiều bào. Phương thức chú trọng hơn việc áp dụng những thành tựu về công nghệ vào quá trình triển khai như đổi mới và đa dạng hóa việc tập hợp ý kiến đóng góp của kiều bào, linh hoạt kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến; đa dạng hóa hình thức dạy và học tiếng Việt, chú trọng hình thức trực tuyến; đa dạng hóa phương thức chuyển tải thông tin, trong đó chú trọng việc duy trì và phát triển nội dung trên nền tảng số…

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục