Y tế - Sức khỏe

Triển khai thanh tra ATTP thực hiện tốt mục tiêu kép

SGGP
Ngày 19-9, Thanh tra Bộ Y tế đã có công văn đề nghị giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố; trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đảm bảo thực hiện mục tiêu kép về phòng chống dịch và bảo đảm ATTP, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. 

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố; trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM, Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh rà soát lại toàn bộ kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra ATTP năm 2020, thực hiện cắt giảm những cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch theo đúng tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của các bộ ngành, địa phương, nhất là đối với những cơ sở chấp hành tốt các quy định, không có vi phạm về ATTP trong thời gian qua. Đồng thời tăng cường giám sát chủ động nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục