Phòng cháy chữa cháy

Triển khai Quy trình thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu và kiểm tra an toàn PCCC

SGGP
Công an TPHCM vừa ban hành Quyết định số 2326/QĐ-CATP về Quy trình thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu và kiểm tra an toàn về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH thuộc Công an TPHCM.

Theo đó, các quy trình được quy định như sau: Quy trình thẩm duyệt gồm: PC07 nhận và dự thảo các văn bản, trình Ban Giám đốc (PV01 thẩm định), Trưởng Phòng PC07 ký.

Quy trình nghiệm thu gồm: PC07 (nhận và thông báo cơ sở, công an quận huyện) kiểm tra nghiệm thu, lập biên bản tại hiện trường, căn cứ kết quả PC07 hoàn chỉnh hồ sơ và công an quận, huyện báo cáo Ban Giám đốc kết quả, trình Ban Giám đốc (PV01 thẩm định), Trưởng Phòng PC07 ký.

Quy trình kiểm tra gồm: PC07 và Ban giám đốc lập kế hoạch kiểm tra, sau kiểm tra, Trưởng đoàn báo cáo cấp có thẩm quyền, lãnh đạo PC07 và Ban giám đốc xem xét báo cáo, biên bản kiểm tra, phân công cán bộ theo dõi việc xử lý sau kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện các kiến nghị.

Quy trình xử lý vi phạm hành chính của PC07 gồm: PC07 dự thảo các văn bản báo cáo PV01 thẩm định (Đội Pháp chế và Quản lý khoa học), sau đó Trưởng Phòng PC07 ký. Quy trình xử lý vi phạm hành chính của công an quận, huyện gồm: Đội PCCC dự thảo các văn bản, báo cáo Đội Tổng hợp thẩm định, Đội PCCC trình trưởng công an quận, huyện ký.

PHƯƠNG ANH

Tin cùng chuyên mục