Kinh tế

Triển khai hiệu quả Chương trình Phục hồi và phát triển

SGGP
Tối 12-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Tin liên quan

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả Chương trình Phòng chống dịch Covid-19 (2022-2023) theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; bảo đảm sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng tốt với các diễn biến tình hình dịch bệnh.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Điều hành đồng bộ, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa và chính sách khác để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các bộ ngành, địa phương phải quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa, thúc đẩy tích cực tăng thu ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; thu hồi các khoản kinh phí chi thường xuyên chậm phân bổ, chậm triển khai. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong các năm 2022-2023 của từng bộ ngành, địa phương.

Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao từ đầu năm gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Có chế tài xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Trong quý 1, các bộ, cơ quan, địa phương phải hoàn thành dứt điểm một số nhiệm vụ để triển khai và phát huy ngay hiệu quả của Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đầu tư công của chương trình trong năm 2022-2023; trình Thủ tướng ban hành quyết định về cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ xem xét, ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng ban hành quyết định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động làm việc ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng ban hành quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục, mức lãi suất cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập…

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục