Hợp tác kinh tế và đầu tư

Triển khai biện pháp tự vệ đặc biệt thực thi CPTPP

SGGP
Theo Thông tư 19/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 14-11-2019, Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định về việc áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp khi kết luận của cơ quan điều tra có các nội dung như: có sự gia tăng nhập khẩu tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng sản xuất trong nước của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra từ một hay nhiều nước thành viên, do kết quả của việc giảm thuế hoặc xóa bỏ thuế của hàng hóa đó theo hiệp định; ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng…

Như vậy, biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may được áp dụng dưới hình thức tăng thuế suất đối với hàng hóa đó, nhưng không vượt quá thuế suất ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm áp dụng biện pháp này hoặc thuế suất ưu đãi có hiệu lực vào ngày liền trước ngày CPTPP có hiệu lực, tùy mức thuế suất nào thấp hơn. Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp không vượt quá 2 năm và có thể gia hạn thêm tối đa 2 năm nữa.

TƯ NGHĨA

Tin cùng chuyên mục