Tin nóng trong ngày

Trí thức, DN kiều bào hiến kế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

SGGPO
 
Tại buổi giao lưu, kết nối, đại diện doanh nghiệp kiều bào, các trí thức trao đổi các kinh nghiệm đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo, sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, giáo dục, hoạt động hiệp hội doanh nhân nước ngoài cũng như trong nước…

QUANG KHOA - VÕ THẮM

Tin cùng chuyên mục