Chính trị

Tránh tư duy không quản được thì cấm

SGGP
Chiều 24-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” do Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VGP

Phát biểu hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hội thảo là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tiến hành tổng kết 15 năm triển khai Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 cùng các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. “Thay vì bàn quá nhiều, giờ là thời điểm phải chuyển hóa khát vọng vươn lên của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị thành hành động”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, với những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để thực hiện khát vọng xây dựng quốc gia thịnh vượng, hùng cường. Có thể nói, công nghệ - nguồn nhân lực - thể chế là chìa khóa phát triển cho Việt Nam.

Nhắc lại nhiều chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển Chính phủ điện tử, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tích cực hơn nữa trong thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những chỉ đạo chiến lược này, đẩy nhanh tốc độ thiết kế, thực thi chính sách, quy định pháp luật thì mới phát huy được năng lực sáng tạo, chủ động của người dân, doanh nghiệp, các chủ thể xã hội khác trong nền kinh tế kỹ thuật số. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, cần hết sức tránh “tư duy không quản được thì cấm”.

“Tư duy làm chính sách, pháp luật trong cách mạng 4.0 cần những giải pháp vượt ra ngoài tư duy truyền thống mới thúc đẩy đổi mới sáng tạo… Bởi thế, các bộ, ngành cần khẩn trương rà soát pháp luật hiện hành, đánh giá rõ hơn về tính tương thích với cách mạng công nghiệp lần thứ 4, kịp thời có đề xuất hướng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Trước mắt, tập trung rà soát đề xuất khung pháp lý thử nghiệm các thí điểm của Chính phủ nhằm thúc đẩy mô hình kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ”, Thủ tướng nói và cho biết, tới đây Chính phủ sẽ có những chỉ đạo mang tầm chiến lược cũng như đã giao việc rất cụ thể cho các bộ, ngành. 

Trước đó, sáng cùng ngày, trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra 3 phiên thảo luận chuyên đề bàn về 3 nhóm chủ đề quan trọng: pháp luật dân sự, kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng Chính phủ số và thành phố thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp cận công lý và bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục