Xã hội

Trang trại bò 193ha xây dựng trên… đất rừng

SGGP
Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Chư Prông đã kiểm tra hiện trạng Dự án trang trại bò thịt của Công ty TNHH MTV chăn nuôi bò Trung Nguyên tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

Trang trạng bò thịt xây dựng trên đất rừng

Trang trạng bò thịt xây dựng trên đất rừng

Dự án có tổng diện tích hơn 193ha, trong đó có 49,19ha đất trồng cao su trước đây, thuộc quy hoạch 3 loại rừng; hơn 144ha đã được chuyển đổi mục đích lâm nghiệp sang đất nông nghiệp.

Hiện công ty đã xây dựng chuồng trại (khoảng 18ha) trên diện tích 49,9ha thuộc quy hoạch 3 loại rừng nêu trên. Dự án hoạt động từ tháng 9-2020 với số lượng khoảng 4.000 con bò thịt trưởng thành.

Thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư dự án đã xây dựng 2 công trình chuồng nuôi, bao gồm chuồng nuôi tại trại nuôi bò tập trung và chuồng nuôi tại trại cách ly; nhà chế biến thức ăn, chuồng xuất, nhập bò; chuồng bò chờ bán, các công trình phụ trợ; công trình bảo vệ môi trường.  

Theo biên bản kiểm tra, chủ dự án đã gửi thông báo và hồ sơ thiết kế cho UBND xã, chủ dự án cũng đã phối hợp với đơn vị tham vấn cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, dự án chưa được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư; Phòng TN-MT huyện Chư Prông cũng cho rằng hoạt động chăn nuôi bò của dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Toàn bộ diện tích xây dựng chuồng trại chăn nuôi chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác. 

HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục