Y tế - Sức khỏe

Trà Vinh thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19

SGGPO
Ngày 20-8, UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19, do ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh làm Chỉ huy trưởng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Chỉ huy trưởng.

Theo đó, trung tâm đặt tại trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh, có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh quyết định các vấn đề kế hoạch, biện pháp, giải pháp phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn vướng mắc của các đơn vị, cơ quan, người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, chỉ đạo các thông tin khẩn cấp về dịch Covid-19, trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch bệnh Covid-19 tỉnh để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngăn chặn không để dịch lây lan, phát sinh trên địa bàn tỉnh, và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

TÍN HUY

Tin cùng chuyên mục