Y tế - Sức khỏe

TPHCM yêu cầu nhà thuốc tiếp nhận đơn thuốc điện tử

SGGP
Ngày 1-7, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn về thực hiện quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trên địa bàn TP. Sở Y tế đề nghị phòng y tế quận, huyện, TP Thủ Đức hướng dẫn các nhà thuốc và người hành nghề trên địa bàn thực hiện tiếp nhận đơn thuốc điện tử. 

Các nhà thuốc tiếp nhận đơn thuốc điện tử và liên thông dữ liệu bán thuốc thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 27/2021/TT-BYT yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày 1-12-2022. Các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành trước ngày 30-6-2022. Đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy. Cơ sở khám chữa bệnh gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia ngay sau khi kết thúc quy trình khám chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú; đồng thời gửi đơn thuốc điện tử hoặc mã đơn thuốc điện tử cho người bệnh hoặc người đại diện người bệnh để có thể mua thuốc, thay vì đơn thuốc bằng giấy như trước đây.

THÀNH SƠN

Tin cùng chuyên mục