Giáo dục

TPHCM: Xây dựng kế hoạch thanh toán không sử dụng tiền mặt đối với 100% đơn vị trường học

SGGPO
UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính, Sở GD-ĐT TP và UBND 24 quận, huyện về cơ chế thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP.

Tin liên quan

Theo đó, xét đề nghị của Sở GD-ĐT TPHCM và ý kiến của Sở Tài chính TP về chủ trương tổ chức thực hiện các khoản thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức có ý kiến chỉ đạo như sau:
 Về việc tổ chức thực hiện các khoản thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP, năm học này vẫn tiếp tục thực hiện mức thu học phí theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND (ngày 13-9-2016) của UBND TP, có thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. 
Đối với các khoản thu khác của ngành GD-ĐT, UBND TPHCM giao Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tài chính, căn cứ quy định hiện hành hướng dẫn quy định nội dung thu và sử dụng mức thu của các trường tiên tiến theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND (ngày 13-8-2015) và Quyết định số 6216/QĐ-UBND (ngày 27-11-2017) của UBND TPHCM đối với các khoản thu khác như tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú... và các khoản thu hộ, chi hộ của ngành GD-ĐT trước khi vào năm học mới.
Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao Sở GD-ĐT TP căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn TP để chủ động hướng dẫn các nội dung thu và sử dụng học phí, các khoản thu phát sinh trong thực tế như mức thu dạy học trực tuyến, thời gian thực hiện thu, đảm bảo theo đúng quy định. 
Riêng về hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, TPHCM tiếp tục thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020-2021, đồng thời sẽ cập nhật điều chỉnh khi có thay đổi về đối tượng và các chế độ thuộc các diện nêu trên. 
Về việc triển khai chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, UBND TPHCM đề nghị UBND các quận, huyện xây dựng và ban hành "Kế hoạch thanh toán không sử dụng tiền mặt trong trường học" cho 100% các đơn vị trường học theo phân cấp quản lý để triển khai thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục