Quy hoạch kiến trúc

TPHCM xây dựng gần 9.000 nhà ở cho hộ nghèo

SGGP
Báo cáo với Bộ Xây dựng về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015, UBND TPHCM cho biết, trong giai đoạn này, TPHCM không có hộ nghèo đủ điều kiện để hưởng chính sách về nhà ở theo Quyết định 167/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, TP cũng đã lập và phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2009-2015 cho phù hợp với tình hình thực tế tại TPHCM.

Kinh phí thực hiện chủ yếu là sử dụng nguồn vốn vận động thông qua Quỹ Vì người nghèo để sửa chữa, chống dột, xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo. Ngoài ra, TP cũng đã huy động nhiều nguồn vốn khác để chăm lo cho người nghèo như Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ quay vòng vốn thuộc tiểu dự án nâng cấp đô thị TP cho vay nâng cấp sửa chữa nhà… Kết quả, trong giai đoạn này, TPHCM đã xây dựng 6.406 căn nhà tình thương, 609 căn nhà tình nghĩa; đồng thời hỗ trợ sửa chữa chống dột cho 5.559 căn nhà.

Trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình Giảm nghèo bền vững của TPHCM áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều (chiều thu nhập và 5 chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản). Kết quả từ năm 2016 đến tháng 2-2019, TP đã xây dựng 1.377 căn nhà tình thương, xây mới và sửa chữa 456 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa chống dột 2.014 căn nhà nhằm đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở an toàn, góp phần giảm nghèo bền vững. Trong năm 2019, UBMTTQVN TPHCM cũng tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 129 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo TP.

BÌNH KHÔI

Tin cùng chuyên mục