Giáo dục

TPHCM: Trường học kết hợp hai hình thức trực tiếp và trực tuyến tổ chức tổng kết năm học

SGGPO
Về tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 tại TPHCM, các cơ sở giáo dục kết hợp hình thực trực tiếp và trực tuyến (qua mạng internet) để tổ chức. Trong quá trình tổ chức đảm bảo số lượng tham dự trực tiếp theo đúng quy định của công tác phòng dịch. 
Ngày 19-5, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học về hướng dẫn tổng kết bậc trung học năm học 2020-2021. 
Theo đó, để hoàn thành kế hoạch thời gian năm học và tổ chức tổng kết năm học 2020-2021, Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nội dung của Kế hoạch giáo dục nhà trường và các kế hoạch điều chỉnh do phải thực hiện các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của UBND TPHCM.
Cụ thể, trường học phải đảm bảo cho tất cả học sinh, các khối lớp hoàn thành chương trình môn học, hoàn tất kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh vào cuối năm học. Thời điểm kết thúc năm học 2020-2021 cần thực hiện đúng theo Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 do UBND TPHCM ban hành.
TPHCM: Trường học kết hợp hai hình thức trực tiếp và trực tuyến tổ chức tổng kết năm học  ảnh 1 Trường học lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết năm học phù hợp
Trong đó, trường học tổ chức ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh cuối cấp, thực hiện tốt công tác chuẩn bị để giúp học sinh tham dự các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp THPT thuận lợi, an toàn và đúng quy định.
Về tổ chức tổng kết năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục kết hợp hình thực trực tiếp và trực tuyến (qua mạng internet) để tổ chức. Trong quá trình tổ chức đảm bảo số lượng tham dự trực tiếp theo đúng quy định của công tác phòng dịch. 
Cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống tổ chức hội nghị, hệ thống quản lý dạy học qua internet (có tài khoản đăng nhập) để giáo viên và học sinh tham dự. 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, cơ sở giáo dục liên hệ Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục của Sở GD-ĐT TPHCM để được hướng dẫn.
Riêng về thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong năm học, cơ sở giáo dục không tổ chức kỳ họp trực tiếp với cha mẹ học sinh cuối năm học để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Thay vào đó, cơ sở giáo dục sử dụng các hình thức trao đổi thông tin qua hệ thống mạng internet (học bạ điện tử, SMS...) hoặc tài khoản đăng nhập trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục để thông báo kết quả.
Đối với các trường hợp cha mẹ học sinh và học sinh không có điều kiện tiếp nhận thông tin trên hệ thống internet, nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm thực hiện việc thông báo kết quả qua đường bưu chính, viễn thông. Trong trường hợp thật cần thiết, cần trực tiếp thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh tại trường, nhà trường phải đảm bảo các quy định của UBND TPHCM về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là yêu cầu 5K.
Nhà trường tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị để thông tin kết quả tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục