Văn hóa - Giải trí

TPHCM triển khai tổ chức xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

SGGP
Sở VH-TT TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai việc tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 tại TPHCM.

Theo kế hoạch, các đơn vị nghệ thuật công lập thành lập Hội đồng cấp cơ sở, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn có liên quan về xét tặng danh hiệu đối với các trường hợp thuộc đơn vị quản lý, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp thành phố theo quy định.

Sở VH-TT chịu trách nhiệm tham mưu, trình Chủ tịch UBND TPHCM thành lập Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10; tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ và chuẩn bị các công việc liên quan phục vụ công tác xét tặng danh hiệu của Hội đồng cấp thành phố; thực hiện việc niêm yết công khai danh sách các trường hợp được Hội đồng cấp thành phố thống nhất đề xuất Hội đồng cấp Nhà nước xem xét theo quy định.

Hội đồng cấp cơ sở kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu đến hết ngày 20-6-2021, thời gian họp Hội đồng cấp cơ sở từ ngày 1-7 đến ngày 5-7-2021. Hạn chót thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ đến Hội đồng cấp thành phố là ngày 15-7-2021…

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục