Giáo dục

TPHCM triển khai nhiều chế độ hỗ trợ giáo viên mầm non

SGGPO
Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, hiệu trưởng các trường mầm non công lập trực thuộc sở về triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ giáo viên mầm non.
Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND (ngày 23-3-2021) của HĐND TPHCM về sửa đổi bổ sung điểm c, khoản 4.2, điều 2, Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND (ngày 14-6-2014) của HĐND TPHCM về hỗ trợ giáo dục mầm non, tất cả giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới (kể cả những người trong thời gian tập sự) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cở sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được nhà nước cấp kinh phí hoạt động. 
Cụ thể, giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020-2021 đến hết năm học 2024-2025 sẽ được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng trong năm đầu được tuyển dụng, hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng đối với năm thứ hai sau khi được tuyển dụng và hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng trong năm thứ ba sau khi được tuyển dụng.
Từ năm thứ tư trở đi, nhà trường thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành. 
Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, các mức hỗ trợ được tính cho cả giáo viên đã được tuyển dụng trong năm học 2018-2019 (mức hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng cho năm học 2020-2021) và tuyển dụng mới trong năm học 2019-2020 (mức hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng cho năm học 2020-2021 và 50% lương cơ sở/người/tháng cho năm học 2021-2022).
TPHCM triển khai nhiều chế độ hỗ trợ giáo viên mầm non  ảnh 1 Học sinh Trường Mầm non 2/9 (huyện Hóc Môn) trong một hoạt động ngoài lớp học
Bên cạnh đó, nhằm thực hiện chính sách thu hút giáo viên cho bậc học này, tất cả giáo viên hợp đồng lao động dưới 12 tháng sẽ được nhận hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu vùng I do Chính phủ công bố, thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm.
Riêng đối với nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu vùng I do Chính phủ công bố (từ nguồn ngân sách TPHCM), phần còn lại chi trả từ nguồn xã hội hóa (tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị), thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm. 
Thời gian áp dụng các mức hỗ trợ đối với giáo viên hợp đồng lao động dưới 12 tháng và nhân viên nuôi dưỡng được bắt đấu tính từ ngày 23-3-2021. 
Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các đơn vị trực thuộc sở, TP Thủ Đức và các quận, huyện báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2021 thực hiện chế độ hỗ trợ cho giáo viên mới được tuyển dụng và nhân viên nuôi dưỡng hợp đồng để Sở GD-ĐT tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM xem xét quyết định bổ sung dự toán ngân sách năm 2021. 
Riêng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ trong tháng 3-2021, các đơn vị tính toán theo thời gian phát sinh thực tế.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục