Xã hội

TPHCM tiếp nhận sinh viên xuất sắc vào các cơ quan đơn vị nhà nước

SGGPO
Ngày 4-5, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị và các quận huyện, TP Thủ Đức về đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến năm 2025.

TPHCM tiếp nhận sinh viên xuất sắc vào các cơ quan đơn vị nhà nước

Cụ thể, Ban Tổ Chức Thành ủy TPHCM gửi công văn đến các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy TPHCM và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy TPHCM; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TPHCM; Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM, đề nghị đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến năm 2025.
Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị lập danh sách đăng ký gửi về Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM trước ngày 30-5-2022.
Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, việc này nhằm thực hiện Nghị định số 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Quyết định số 5784 của UBND TPHCM ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140 này trên địa bàn TPHCM.
Đồng thời, để có cơ sở phối hợp với các trường đại học trên địa bàn TPHCM rà soát, tuyển chọn các trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.


VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục