Xã hội

TPHCM tiếp nhận hồ sơ giảm tiền thuê đất nhà nước năm 2021

SGGP
Cục Thuế TPHCM vừa có thông báo về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sẽ được xem xét miễn giảm. Quy định này sẽ giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021. Đối tượng được giảm bao gồm cả trường hợp thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định, có nghĩa mức giảm 30% này áp dụng trên số tiền thuế đất phải nộp (kể cả trường hợp đã được giảm theo quy định). Việc giảm này không áp dụng đối với tiền thuê đất còn nợ và tiền chậm nộp của các năm trước năm 2021.

Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất gồm giấy đề nghị miễn giảm tiền thuê đất theo mẫu tại Quyết định 27/2021/QĐ-TTg; quyết định hoặc hợp đồng thuê đất của nhà nước. Đối tượng được giảm có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc hồ sơ điện tử cho chi cục thuế quận, huyện; Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý Khu Công nghệ cao, các cơ quan khác theo quy định kể từ nay đến hết ngày 31-12-2021. 

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục