Giáo dục

TPHCM: Thực hiện hồ sơ điện tử đối với công tác thu bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

SGGPO
Ngày 29-8, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 tại các trường học trên địa bàn thành phố. 

Tin liên quan

Giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ ngày 1-10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày đầu tiên của tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi

Giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ ngày 1-10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày đầu tiên của tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi

Theo đó, đối tượng tham gia BHYT là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM, trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác và học sinh, sinh viên là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.
Năm học 2022-2023, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (x) số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (x) 70%.
Trong đó, lương cơ sở từ ngày 1-7-2019 là 1.490.000 đồng.
Như vậy, khoản thu phí bảo hiểm tương ứng theo bảng sau:

Phương thức

HSSV đóng 70%

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%

Tổng mức đóng BHYT

3 tháng

140.805

60.345

201.150

6 tháng

281.610

120.690

402.300

9 tháng

422.415

181.035

603.450

12 tháng

563.220

241.380

804.600

Đối với trường hợp học sinh, sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, học sinh, sinh viên đóng BHYT tại trường đang theo học. Nhà trường có trách nhiệm lập danh sách người học tham gia BHYT, tổ chức thu tiền, chuyển nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong đó, người học có thể đăng ký theo các phương thức đóng gồm: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Trường hợp tham gia phương thức 3 tháng, 6 tháng khi thẻ sắp hết hạn, nhà trường đôn đốc học sinh, sinh viên tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ có giá trị liên tục đến hết năm tài chính.

Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng còn lại trong năm 2022 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên những tháng còn lại đến hết 31-12-2022 và thực hiện theo phương thức nêu trên cho cả năm 2023.

Đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%). Nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT học sinh, sinh viên tại trường.

Học sinh, sinh viên có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân công an, quân đội, ban cơ yếu, hộ nghèo, cận nghèo…) nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác thì tiếp tục tham gia theo nhóm học sinh, sinh viên ngay từ tháng tiếp theo tại trường đang theo học đến hết thời hạn chung của nhà trường.

Đối với học sinh lớp 1, giá trị sử dụng thẻ bắt đầu từ ngày 1-10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày đầu tiên của tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9 của năm đóng BHYT.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Dương Trí Dũng giao trách nhiệm cho các đơn vị trường học quán triệt công tác BHYT đến thầy, cô và học sinh, sinh viên đang theo học tại trường.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT.

Trường học thành lập bộ phận thu BHYT để tổ chức thu tiền và lập danh sách học sinh, sinh viên, xem chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm của đơn vị.

Cũng trong năm học này, công tác giao dịch được đẩy mạnh thực hiện theo hình thức hồ sơ điện tử nhằm giảm thời gian đi lại và phòng chống dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo dữ liệu thu BHYT chính xác, cấp thẻ BHYT kịp thời cho học sinh, sinh viên.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục