Kinh tế

TPHCM: Thu nội địa 10 tháng được hơn 222.000 tỷ đồng

SGGP
Ngày 26-11, Cục Thuế TPHCM cho biết, nguồn thu nội địa đang có xu hướng phục hồi tốt, khi tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện trong 10 tháng của năm 2021 được 222.080 tỷ đồng, đạt 86,45% dự toán năm (tăng 7,24% so với cùng kỳ năm 2020).

Trong các khoản thu nội địa, đáng chú ý là số thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh tăng, với gần 140.000 tỷ đồng (tăng 11,39% so với cùng kỳ) và đạt 87,84% dự toán năm.  Tiếp đó là khoản thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đạt 54.302 tỷ đồng (tăng 6,23% và đạt 84,74% dự toán); thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 62.461 tỷ đồng (tăng 16,41% và đạt 92,24% dự toán). Ngoài ra, một số khoản thu khác cũng tăng so với cùng kỳ như thuế thu nhập cá nhân tăng 3,79%, lợi nhuận sau thuế tăng 4,72%...

Số thu ngân sách tăng là do tình hình dịch Covid-19 ở TPHCM cơ bản được kiểm soát sau hơn 3 tháng giãn cách. Một số hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được phép mở cửa hoạt động trở lại từ đầu tháng 10-2021, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tăng cường hoạt động giải quyết hồ sơ tồn đọng từ các tháng dịch, góp phần ảnh hưởng tích cực đến công tác thu ngân sách nhà nước tháng 10 của đơn vị. 

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục