Hợp tác kinh tế và đầu tư

TPHCM thu hút hơn 1,5 tỷ USD vốn FDI

SGGP
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, trong quý 1-2019, TPHCM đã thu hút được 1,55 tỷ USD vốn FDI (tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước) thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước. 

Cụ thể, có hơn 250 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 288 triệu USD, tăng 23% số dự án cấp mới so với cùng kỳ. Trong đó, dự án bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (chiếm 52%); tiếp đến là hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ chiếm 19%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm gần 15%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 8%; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 2%...

Ngoài ra, có 53 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng 62 triệu USD (tăng 20% số lượt dự án và tăng hơn 15 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ). Có gần 800 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 1,2 tỷ USD (tăng gần 20% so với cùng kỳ). Trong đó, lĩnh vực bất động sản cũng chiếm tỷ lệ vốn đầu tư cao nhất (gần 24%); tiếp đến là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 18%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 15%...

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục