Giáo dục

TPHCM: Thêm một đề xuất về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

SGGPO
Ngày 26-7, Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục có tờ trình gửi UBND TPHCM về phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Theo đó, Sở này đề xuất lùi thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp đến ngày 15-8, ngoài ra thực hiện xét tuyển đối với cả tuyển sinh lớp 10 thường và lớp 10 chuyên.

Theo tờ trình mới nhất của Sở GD-ĐT TPHCM, thời gian thực hiện công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1, lớp 6 sẽ kết thúc trước ngày 15-8-2021. Như vậy, so với đề xuất trước đó, thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp tiếp tục lùi thêm 5 ngày để đảm bảo công tác thực hiện tại các quận, huyện.

Về tuyển sinh lớp 10 thường và lớp 10 chuyên, cả hai phương án được Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất lần này đều theo hình thức xét tuyển (không còn phương án tổ chức thi tuyển như đề xuất trước đó).   

Cụ thể, ở phương án 1, xét tuyển vào lớp 10 chuyên sẽ được thực hiện theo hình thức "Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + Điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có)".

Trường hợp học sinh có nhiều điểm khuyến khích thì chỉ cộng điểm cao nhất vào điểm xét tuyển. Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển lớp không chuyên trong trường chuyên căn cứ trên tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có).

Riêng đối với xét tuyển vào lớp 10 thường được thực hiện theo hình thức "Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có)".

Ở phương án 2, xét tuyển vào lớp 10 chuyên được thực hiện theo hình thức "Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 6, 7, 8, 9 ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + Điểm khuyến khích (nếu có)".

Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển lớp không chuyên trong trường chuyên căn cứ trên "Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 6, 7, 8, 9 ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có)".

Đối với xét tuyển vào lớp 10 thường, Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 6, 7, 8, 9 ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

TPHCM: Thêm một đề xuất về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 ảnh 1 Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 tại TPHCM

Trên cơ sở 2 phương án đó, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất chọn phương án 1 trong xét tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 thường năm học 2021 - 2022 do cách xét tuyển như phương án 1 là phù hợp với quá trình tập trung học tập các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ trong suốt năm học lớp 9 của học sinh, có sự tương đồng với các môn thi như kế hoạch thi lớp 10 của các năm trước.

Bên cạnh đó, đề thi tuyển sinh các năm trước đều có kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 nên việc lựa chọn điểm số lớp 9 để xét tuyển sẽ phản ánh đúng khả năng học tập của các em.

Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng việc chọn điểm trung bình môn cả năm của môn đăng ký thi chuyên và có hệ số 2 trong điểm xét tuyển sẽ thể hiện được sự đam mê, quá trình trau dồi kiến thức ở môn học thế mạnh của học sinh.

Tuy nhiên, hạn chế của phương án 1 là sự đánh giá có thể không toàn diện khi chỉ dựa trên điểm số của 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ và ở năm lớp 9.

Về phương án 2, Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng ngoài các ưu điểm của bộ môn chuyên như phương án 1 thì việc chọn điểm trung bình môn cả năm lớp 6, 7, 8, 9 ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ có thế mạnh là thể hiện được năng lực toàn diện và quá trình học tập của học sinh.

Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là kiến thức thi tập trung trong chương trình lớp 9 nên học sinh không tập trung cao trong việc học tập ở các lớp 6, 7, 8. Do đó, điểm số các khối này có thể không phản ánh hết năng lực của học sinh. Ngoài ra, việc căn cứ trên điểm số của 4 năm học sẽ tạo tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến sự ổn định trong tuyển sinh.

Trước đó vào ngày 21-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã có tờ trình gửi UBND TPHCM về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Theo đó, việc huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh lớp 1, 6 sẽ được điều chỉnh thời gian thực hiện kết thức trước ngày 10-8 (muộn hơn 10 ngày so với kế hoạch trước đó).

Đối với tuyển sinh lớp 10 chuyên và lớp 10 THPT, do diễn biến dịch bệnh phức tạp, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất 2 phương án gồm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và lớp 10 THPT vào ngày 16 và 17-8-2021 nếu toàn TPHCM đảm bảo mức độ an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 hoặc chỉ tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và xét tuyển lớp 10 THPT (sau khi đã tuyển lớp chuyên) cho các học sinh đã đăng ký các nguyện vọng thi tuyển lớp 10 nếu toàn TPHCM ở mức độ nguy cơ hoặc bình thường mới trong phòng chống dịch. 

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục