Cải cách hành chính

TPHCM: Thanh toán điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, phấn đấu tăng 10% tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết so với năm 2021.

Kế hoạch đặt mục tiêu, 100% thủ tục hành chính (TTHC) đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn từ 98% trở lên (trừ lĩnh vực đất đai và đầu tư, khiếu nại, tố cáo); giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trên lĩnh vực đất đai và đầu tư, khiếu nại, tố cáo còn dưới 4%...

Ngoài ra, 100% sở, ngành, chính quyền cấp huyện, cấp xã và 100% đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực giáo dục, y tế đều ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục