Ngân hàng - Chứng khoán

TPHCM: Tăng trưởng tín dụng đạt 8%

SGGP
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM cho biết, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TPHCM năm 2020 ở mức 8%. 

So với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố ở mức 1,39% thì vốn tín dụng cung ứng trên địa bàn là không nhỏ. Cụ thể năm 2020, vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng 11,38%; tổng tài sản tăng 10,4%; huy động vốn tăng 11,5%; nợ xấu ở mức 2,25% trên tổng dư nợ.

 
Thực hiện chỉ đạo của NHNN, hệ thống ngân hàng trên địa bàn còn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đã giảm từ 5,5%/năm còn 4,5%/năm với dư nợ đạt trên 168.000 tỷ đồng của hơn 32.000 khách hàng. Các ngân hàng thương mại cũng tích cực cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng theo Thông tư 01/2020 của NHNN, với tổng dư nợ là 794.000 tỷ đồng của hơn 254 khách hàng.

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục