Giáo dục

TPHCM rà soát công tác an toàn trường học

SGGPO
Các trường cần quan tâm rà soát công tác an toàn trường học đối với các hạng mục công trình trong lớp học, phòng bộ môn, phòng chức năng, nhà thi đấu đa năng, sân bãi tập, khu vực hành lang, cầu thang và các trang thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm thoát nạn.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn về thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 đối với các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị công lập thực hiện các khoản thu theo đúng quy định.

Trong đó, khoản thu học phí và các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công (không thuộc danh mục phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí) không phải là chỉ tiêu giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho các đơn vị nhưng phải lập dự toán riêng và xây dựng phương án sử dụng.

Các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được giao tự chủ phấn đấu tăng thu cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ và sử dụng nguồn thu này ưu tiên để thực hiện cải cách tiền lương.

Các trường phải xây dựng dự toán thu - chi đối với học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (thu thỏa thuận, thu hộ, chi hộ) để làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp năm học 2022- 2023 và tổng hợp vào dự toán.

Sở GD-ĐT lưu ý các đơn vị khi xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2023 cần dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và các nhiệm vụ mới phát sinh đã được phê duyệt, hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung ngoài dự toán, đồng thời rà soát và tính toán cụ thể các nhiệm vụ để đảm bảo cân đối nguồn kinh phí thực hiện.

Trong điều kiện cân đối ngân sách còn khó khăn, các đơn vị sử dụng ngân sách xây dựng dự toán chi thường xuyên có trách nhiệm đánh giá, rà soát hệ thống các chính sách, chế độ, biên chế, định mức hiện hành để làm cơ sở tính toán xây dựng dự toán, cập nhật các văn bản mới về chính sách chế độ, nhiệm vụ được giao năm 2023, đảm bảo đúng định mức chi ngân sách nhà nước trên tinh thần triệt để tiết kiệm.

Trường học tại TPHCM rà soát công tác an toàn trường học ảnh 1 Học sinh Trường THCS-THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ) tham gia hoạt động ngoại khóa đầu năm học 2022-2023
Song song đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2023 ưu tiên cho công tác chống thấm dột, chống lún, chống ngập, sửa chữa nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu sạch sẽ, đúng quy chuẩn và đủ về số lượng.
Các trường cần quan tâm rà soát công tác an toàn trường học đối với các hạng mục công trình trong lớp học, phòng bộ môn, phòng chức năng, nhà thi đấu đa năng, sân bãi tập, khu vực hành lang, cầu thang và các trang thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm thoát nạn.
Việc xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công cần mang tính tập trung, trọng điểm, không chia nhỏ thành nhiều hạng mục thành phần.
Riêng đối với kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học, trường học ưu tiên trang bị máy móc, thiết bị phục vụ giảng dạy học tập theo quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu theo lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục