Chính trị

TPHCM quán triệt Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị

SGGPO
Ban Dân vận Thành ủy TPHCM vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị - TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức quán triệt, triển khai Quyết định 23-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định 784-QĐ/TU của Thành ủy TPHCM về ban hành Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị - TPHCM. 

TPHCM quán triệt Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp báo cáo triển khai Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị - TPHCM

Theo đó, Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 23 của Ban Chấp hành Trung ương gồm 3 chương, 28 điều. Quy chế khẳng định, dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Quy chế này cũng quy định trách nhiệm, cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Về Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị - TPHCM theo Quyết định 784 của Thành ủy TPHCM gồm 5 chương, 37 điều. Quy chế yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đứng đầu có trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận theo quy định Đảng và Nhà nước; gương mẫu thực thi công vụ, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

TPHCM quán triệt Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị ảnh 2 Hội nghị triển khai Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị - TPHCM do Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức

Cán bộ làm công tác dân vận chuyên trách, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp ngoài tiêu chuẩn chung phải được đào tạo, am hiểu và có kỹ năng làm công tác vận động nhân dân; phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và tác phong gần gũi nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, công tác dân vận nói dễ, khó làm, chỉ dễ làm khi người đứng đầu quan tâm, nêu gương. “Quy chế chỉ là chỗ dựa pháp lý trong điều hành, quản lý của một cấp bộ Đảng có chính quyền cùng cấp, kể cả không có chính quyền cùng cấp. Tuy nhiên, trên nguyên tắc nơi nào có tổ chức Đảng thì nơi đó phải có sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng cấp trên cơ sở phải căn cứ thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế công tác dân vận của đơn vị mình. Cốt lõi nội dung quy chế hay quy định là xác định nhiệm vụ, giải pháp và phân công cấp ủy viên phụ trách”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục