Xã hội

TPHCM: Phối hợp xử lý hồ sơ nhà đất giữa Sở QH-KT và Sở TN-MT

SGGPO
Ngày 25-3, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ với Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM về phối hợp trong công tác quản lý nhà nước giữa 2 đơn vị. 

Cụ thể, các bên sẽ rà soát pháp lý liên quan công tác phân loại chức năng sử dụng đất và quản lý đất đai theo Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; đánh giá, làm rõ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nhằm đi đến thống nhất trong quy định về phân loại chức năng sử dụng đất và quản lý đất đai, thực  hiện quy hoạch.

Các bên sẽ rà soát, thống nhất về cơ chế cung cấp dữ liệu định kỳ liên quan nội dung quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền, nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý; nghiên cứu xây dựng quy trình phối hợp trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho nhà đầu tư thực hiện dự án trong quy trình xác định chủ trương đầu tư và xác định nhà đầu tư thực hiện dự án.

2 đơn vị phối hợp thẩm định nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh; phối hợp triển khai tiêu chí chống chịu với biến đổi khí hậu trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060. Định kỳ mỗi quý/lần, Ban Chỉ đạo báo cáo UBND TP kết quả thực hiện các nội dung liên quan. Bản ghi nhớ này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong vòng 1 năm.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục