Xã hội

TPHCM phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

SGGP
Ngày 9-2, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký ban hành chỉ thị về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. 

Theo đó, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025). Do vậy, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể TPHCM, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận huyện, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố phát động thi đua, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. 

Năm 2022, TPHCM tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”…

UBND TPHCM cũng chỉ thị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết sáng tạo của các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Bên cạnh đó,  tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với triển khai, tăng tốc, quyết liệt thực hiện hiệu quả 14 chương trình đột phá phát triển TPHCM theo Nghị quyết XI của Đảng bộ TPHCM.

Chỉ thị cũng yêu cầu các phong trào thi đua cần xây dựng các nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai minh bạch, chú trọng khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất.

KHÁNH CHÂU

Tin cùng chuyên mục