Xã hội

TPHCM phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 02 về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. 

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể, tổng công ty, công ty trực thuộc thành phố, chủ tịch UBND các quận huyện, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn TPHCM tổ chức phát động thi đua, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Việc đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí trong phong trào thi đua phải phát huy được sức mạnh, tiềm năng sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân TPHCM gắn với việc triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Các phong trào thi đua cần xây dựng nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, dễ kiểm tra giám sát; huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. 

UBND TPHCM lưu ý các đơn vị tập trung triển khai phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2021 của TPHCM là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, gắn với phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện các Chỉ thị 19, Chỉ thị 23 của Thành ủy… Chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện các giải háp ứng dụng khoa học công nghệ…

MAI HOA

Tin cùng chuyên mục