Xã hội

TPHCM phát động Giải thưởng Sáng tạo lần 3

SGGPO
Điểm mới Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 là quan tâm phát hiện, đề cử các công trình, tác phẩm, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố; các công trình, tác phẩm, giải pháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác dân vận, quốc phòng, an ninh… 

Sáng 11-8, UBND TPHCM tổ chức họp báo giới thiệu về Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2023. Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Từ Lương; Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM Nguyễn Hoàng Hưng chủ trì họp báo.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoàng Hưng cho biết, Giải thưởng Sáng tạo lần 3 hướng đến các công trình tập trung chủ yếu ở 7 lĩnh vực: phát triển kinh tế; an ninh - quốc phòng; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật; khởi nghiệp sáng tạo. Các công trình tham gia giải thưởng phải có tính sáng tạo, được ứng dụng vào thực tiễn (hoặc tác phẩm, sáng tác phải được xây dựng, công diễn, xuất bản) trong khoảng thời gian từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ tổ chức xét, trao giải thưởng lần trước đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ của lần tổ chức xét, trao giải thưởng tiếp theo và có hiệu quả trên các lĩnh vực xét tặng giải thưởng. Đồng thời tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia giải thưởng này.

TPHCM phát động Giải thưởng Sáng tạo lần 3 ảnh 1  Họp báo giới thiệu về Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 năm 2023
Về tiêu chí xét trao giải thưởng, ông Nguyễn Hoàng Hưng chia sẻ, các giải pháp, đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn (hoặc tác phẩm, sáng tác... phải được xây dựng, công diễn, xuất bản,…) trong khoảng thời gian từ ngày 1-3-2021 đến ngày 31-3-2023 và có hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm trong xây dựng và phát triển thành phố.

Đối với các lĩnh vực của giải thưởng có các hội thi, cuộc thi, giải thưởng chuyên ngành tương ứng, các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM phải đạt giải tại các hội thi, cuộc thi, giải thưởng này.

TPHCM phát động Giải thưởng Sáng tạo lần 3 ảnh 2 Một trong những công trình sáng tạo trong giải quyết cải cách thủ tục hành chính đạt Giải thưởng Sáng tạo lần 2
Theo ông Nguyễn Hoàng Hưng, điểm mới giải thưởng năm nay là quan tâm phát hiện, đề cử các công trình, tác phẩm, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố; các công trình, tác phẩm, giải pháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác dân vận, quốc phòng, an ninh…
Đến nay, Ban tổ chức giải thưởng đã giao các cơ quan được phân công tại Kế hoạch tổ chức giải thưởng đẩy mạnh công tác truyền thông cho giải thưởng, tạo sự lan tỏa trong các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Ông Từ Lương thông tin thêm, trong dịp trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2 vào ngày 30-12-2021, UBND TPHCM đã phát động Giải thưởng Sáng tạo lần 3. Đến nay, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo lần 3 đã nhận được một số công trình, đề án của các nhóm tác giả tuổi đời rất trẻ. Các công trình có tính sáng tạo cao, đã ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực. Ban tổ chức đang tiếp nhận hồ sơ tham gia cho đến ngày 31-3-2023.

Dự kiến ngày 2-9-2023 sẽ công bố, trao Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3. Số lượng giải thưởng dự kiến trao lần này khoảng 70 giải. Mức tiền thưởng dự kiến cho giải Nhất là 200 triệu đồng, giải Nhì là 150 triệu đồng, giải Ba là 100 triệu đồng.

UBND TPHCM cũng thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo lần 3, do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Các Phó Trưởng Ban gồm: Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Việt Dũng; Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng TPHCM Ngô Thị Hoàng Các.

TPHCM phát động Giải thưởng Sáng tạo lần 3 ảnh 3 Công trình trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đạt Giải thưởng Sáng tạo lần 2

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM được tổ chức 2 năm/lần, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo ở nhiều lĩnh vực. Đây là giải thưởng nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống, tiềm năng sáng tạo của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, khẳng định năng lực sáng tạo của người dân thành phố góp phần xây dựng và phát triển TPHCM trở thành thành phố thông minh, hiện đại. Qua 2 lần tổ chức, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM đã thu hút 306 công trình tham dự, Ban tổ chức đã chọn 102 công trình để trao giải. Các công trình đạt giải đều nhấn mạnh đến tính ứng dụng vào thực tế cuộc sống, mang lại hiệu quả và giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách trong xây dựng và phát triển thành phố.

Giải thưởng Sáng tạo được xét trao tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm theo 7 nhóm lĩnh vực như sau:


- Lĩnh vực phát triển kinh tế (lĩnh vực 1): xét tặng cho các công trình nghiên cứu hoặc giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) và các doanh nghiệp, góp phần tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố.

- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh (lĩnh vực 2): xét tặng cho các công trình nghiên cứu hoặc giải pháp của tác giả (nhóm tác giả), góp phần đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

- Lĩnh vực quản lý nhà nước (lĩnh vực 3): xét tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) đã góp phần tăng cường hiệu quả của công tác cải cách hành chính; các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và nâng cao sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với yêu cầu của người dân, tổ chức.

- Lĩnh vực truyền thông (lĩnh vực 4): xét tặng cho các ứng dụng thông tin và truyền thông (ICT), các tác phẩm truyền thông của tác giả (nhóm tác giả) thực hiện tốt công tác truyền thông giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.

- Lĩnh vực văn học nghệ thuật (lĩnh vực 5): xét tặng cho các tác phẩm, sáng tác, công trình của tác giả (nhóm tác giả) có tác động tích cực đến việc khơi dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo, có giá trị cao về văn học và nghệ thuật góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Quan tâm đề cử đến các tác phẩm, sáng tác tiêu biểu sáng tạo trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong công tác dân vận.

- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật (lĩnh vực 6): xét tặng cho các công trình nghiên cứu, các đề tài của tác giả (nhóm tác giả) đã được ứng dụng trong thực tiễn và mang lại hiệu quả, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố thông minh, hiện đại.

- Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo (lĩnh vực 7): xét tặng cho các công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tác giả (nhóm tác giả) có hiệu quả cao.

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục