Xã hội

TPHCM phấn đấu kéo giảm tỷ lệ trẻ tử vong do đuối nước

SGGP
UBND TPHCM vừa phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn. 

TPHCM phấn đấu kéo giảm tỷ lệ trẻ tử vong do đuối nước

Theo đó, TPHCM phấn đấu 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn vào năm 2025 và đạt 60% vào năm 2030; phấn đấu 90% hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em vào năm 2025 và đạt 95% vào năm 2030. TPHCM cũng đặt mục tiêu giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và giảm 20% vào năm 2030 so với năm 2020.

TPHCM yêu cầu các đơn vị phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy bơi và phòng chống đuối nước trẻ em; đồng thời kiện toàn phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước. 

PHƯƠNG UYÊN

Tin cùng chuyên mục