Cải cách hành chính

TPHCM nhanh chóng hoàn thành số hóa hồ sơ

SGGP
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TPHCM (Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM) vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành việc thực hiện số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Trung ương.

Tin liên quan

Người dân kiểm tra việc phát triển dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện Hóc Môn, TPHCM

Người dân kiểm tra việc phát triển dịch vụ công trực tuyến tại UBND huyện Hóc Môn, TPHCM

 

Đồng thời thực hiện đồng bộ dữ liệu, xác thực thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, y tế, an sinh xã hội, tập trung ưu tiên xác thực thông tin về hộ tịch và dân cư. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng phải đẩy nhanh thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để người dân không phải khai báo, cung cấp lại thông tin.

BẢO HÂN

Tin cùng chuyên mục