Cải cách hành chính

TPHCM nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

SGGP
TPHCM phấn đấu đạt từ 30% - 40% số lượng thủ tục hành chính được cung cấp thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin điện tử của TPHCM đạt trên 90%...

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM với chủ đề “Thực hiện cải cách hành chính gắn với nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

Mục tiêu đặt ra là TPHCM sẽ hoàn thành các yêu cầu về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước thu gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 90%.

TPHCM cũng phấn đấu đạt từ 30% - 40% số lượng thủ tục hành chính được cung cấp thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin điện tử của TPHCM đạt trên 90%...

TPHCM nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp ảnh 1 Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận 7
Để đảm bảo đạt các chỉ tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu các đơn vị, cơ quan cần chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, triển khai hiệu quả công tác đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của TP; thực hiện chương trình phối hợp giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Bên cạnh đó, TPHCM đặt ra yêu cầu kiểm tra, khảo sát chuyên đề, đột xuất tập trung vào kết quả khắc phục các hạn chế kỳ trước; việc thực hiện thư xin lỗi do giải quyết thủ tục trễ hạn cũng như công tác công khai thủ tục hành chính.

Kế hoạch đặt yêu cầu cải cách tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính, sự nghiệp gắn với việc tinh giản 2% biên chế so với năm 2015; hoàn tất công tác phân cấp, ủy quyền cho các sở ngành, quận huyện theo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Ngoài ra, kế hoạch còn xác định thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo của cơ quan hành chính nhà nước các cấp là một đầu việc nhằm từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Song song đó, trong năm 2018, TPHCM cũng sẽ triển khai nội dung tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức theo cơ chế đặc thù.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục