Xã hội

TPHCM lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế

SGGPO
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Hỗ trợ thực phẩm cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 ở phường Tam Bình, TP Thủ Đức

Hỗ trợ thực phẩm cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 ở phường Tam Bình, TP Thủ Đức

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 17 thành viên do đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban; các Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Phó Trưởng ban gồm: Lê Hòa Bình (Phó Trưởng ban Thường trực), Phan Thị Thắng, Võ Văn Hoan, Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu.

Đồng thời, TPHCM cũng thành lập các tổ tham mưu cho Ban chỉ đạo gồm:

Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị nội dung, các kịch bản và giải pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP trong các giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 15-9 đến ngày 31-12-2021; giai đoạn 2 là năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tổ này do Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Y tế TP Tăng Chí Thượng làm tổ phó và 9 thành viên.

Tổ công tác an sinh xã hội, chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổ này do Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn làm tổ phó và 10 thành viên.

Tổ công tác phục hồi kinh tế, chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác phục hồi kinh tế tại TPHCM.

Tổ này do Phó chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai làm tổ phó và 12 thành viên.

Tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư, lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư lớn.

Tổ này do Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Hoàng Quân làm tổ phó và 9 thành viên.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục