Xã hội

TPHCM kiến nghị bổ sung 3.735 biên chế khi thực hiện chính quyền đô thị

SGGP
UBND TPHCM vừa kiến nghị với Bộ Nội vụ về việc bổ sung biên chế công chức khi tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. 

Cụ thể, Nghị quyết số 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM quy định, công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, UBND TP thuộc TPHCM; được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định đối với công chức. Nghị định 33/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội cũng quy định: Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người.

Để có cơ sở trình HĐND TPHCM về việc bổ sung biên chế công chức cho UBND TP Thủ Đức, UBND các quận nhằm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, UBND TPHCM đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ bổ sung biên chế công chức tại TPHCM theo quy định. Hiện TPHCM có 249 phường. Số biên chế công chức cần bổ sung theo quy định hiện nay là 15 biên chế/phường, tổng cộng là 3.735 biên chế. 

 

MAI HOA

Tin cùng chuyên mục