Giáo dục

TPHCM: Kiểm tra cuối học kỳ 1 theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến

SGGPO
Ngày 6-12, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với bậc trung học. 

Tin liên quan

Theo đó, kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10-1-2022 đến ngày 22-1-2022. Trong đó, các trường ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2, 3, có tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sẽ kiểm tra theo hình thức trực tiếp.

Riêng trường học ở địa bàn dịch cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), học sinh không thể đến trường học trực tiếp thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Riêng những học sinh thuộc diện F0, đang thực hiện cách ly, giãn cách xã hội… không thể tham gia kiểm tra trực tiếp, nhà trường xem xét cho học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức phù hợp và có sự trao đổi với phụ huynh, học sinh.

Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước ngày 28-2-2022.

TPHCM: Kiểm tra cuối học kỳ 1 theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến ảnh 1 Học sinh TPHCM sẽ kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo cấp độ dịch 

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, trước khi kiểm tra, nhà trường cần rà soát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức dạy học, tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp trở lại.

Các trường có tổ chức dạy học tích hợp bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn học tích hợp nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi thực hiện kiểm tra cuối kỳ và đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu kiểm tra đánh giá của chuẩn quốc tế.

Riêng học sinh học hòa nhập thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh. 

Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình học kỳ 1 và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GD-ĐT, nội dung kiểm tra không vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, không kiểm tra đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản, nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự thực hiện, các nội dung thực hành, thí nghiệm.

Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi…) do hiệu trưởng quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với tổ chuyên môn, đảm bảo đánh giá, phân loại học sinh theo quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, việc tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 1 phải tuân thủ các quy định về an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục