Chính trị

TPHCM kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

SGGPO
Đúng 19 giờ tối 23-5, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM kết thúc bỏ phiếu. Đồng thời, từ thời điểm này, TPHCM tiến hành công tác kiểm phiếu.

Tin liên quan

Công tác kiểm phiếu được tiến hành theo đúng trình tự luật định. Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và ĐB HĐND, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu. Thành viên tổ kiểm phiếu phải làm việc trung thực. Tại các điểm bầu cử sẽ có tổ kiểm phiếu, có người đọc phiếu, người ghi phiếu và người giám sát.

Theo điều 73 của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND, người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu, các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.

Tại khoản 2, điều 86 Luật Bầu cử quy định, Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐB HĐND ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

Như vậy, chậm nhất ngày 2-6-2021, cử tri TPHCM sẽ biết được kết quả bầu cử ĐB HĐND các cấp. Riêng kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV thì sẽ được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chậm nhất là ngày 12-6-2021.

>> Một số hình ảnh kiểm phiếu tại các tổ bầu cử do Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận huyện cung cấp:
TPHCM kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND  ​ ảnh 1 Chuẩn bị mở niêm phong thùng phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 46, phường 10, quận 5
TPHCM kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND  ​ ảnh 2 Kiểm phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 38, phường 8, quận 5
TPHCM kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND  ​ ảnh 3 Kiểm phiếu tại một khu vực bỏ phiếu ở quận 4
TPHCM kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND  ​ ảnh 4 Kiểm tra niêm phong trước khi mở thùng phiếu ở một khu vực bỏ phiếu tại quận 6

TPHCM có gần 5,5 triệu cử tri

Ngày 23-5, cử tri TPHCM bỏ phiếu chọn ra 30 ĐBQH từ 50 người ứng cử. Có tất cả 10 đơn vị bầu cử. Từ 5 ứng cử viên, cử tri ở mỗi đơn vị bầu cử sẽ bầu ra 3 ĐBQH. 

TPHCM có 158 ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM, chia thành 32 đơn vị bầu cử để bầu ra 95 ĐB. Mỗi đơn vị bầu cử bầu ra 3 ĐB HĐND TPHCM trong 5 ứng cử viên; riêng đơn vị bầu cử số 31 sẽ bầu ra 2 ĐB trong danh sách 3 ứng cử viên.

Nhiệm kỳ này, TPHCM không tổ chức HĐND quận, HĐND phường.

Với HĐND TP Thủ Đức, từ 67 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 40 ĐB.

Tại 5 huyện, có 284 người ứng cử ĐB HĐND huyện để bầu ra 170 ĐB và 3.043 người ứng cử ĐB HĐND xã, thị trấn để bầu ra 1.838 ĐB. 

TPHCM có hơn 5,5 triệu cử tri, bầu cử tại 3.092 khu vực bỏ phiếu.

 

MẠNH HÒA - MAI HOA

Tin cùng chuyên mục