Giao thông - Đô thị

TPHCM: Hơn 65 công trình thi công trở lại

SGGP
Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Phan Công Bằng cho biết, trên cơ sở hồ sơ, phương án an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của từng công trình do các đơn vị trình, Sở GTVT chấp thuận cho 65 công trình được triển khai thi công lại. 

Phần lớn các công trình này đã triển khai thi công và một số dự án chuẩn bị khởi công nhưng do dịch Covid-19 nên tạm ngưng tất cả.

Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra thường xuyên và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai thi công.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và tiến độ giải ngân theo quy định.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục