Xây dựng Đảng

TPHCM: Hơn 2.250 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2022

SGGP
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2022 cho các đảng viên cao tuổi Đảng. 

Đợt này, toàn Đảng bộ TPHCM có 2.254 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 86 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 11 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 45 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 121 đồng chí; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 412 đồng chí. Ngoài ra, 270 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 167 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 802 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 303 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM truy tặng Huy hiệu Đảng cho 37 đồng chí. Cụ thể, truy tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 17 đồng chí; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí.

 

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục