Giáo dục

TPHCM: Hoàn thành tuyển dụng giáo viên sớm nhất vào đầu tháng 11-2021

SGGPO
Ngày 17-8, Sở GD-ĐT TPHCM đã có thông báo về việc tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT gồm trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó cấp học cao nhất là THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trong năm học 2021-2022.
Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, hiện nay Sở này quản lý 129 đơn vị sự nghiệp công lập. Năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT TPHCM phân cấp thực hiện tuyển dụng viên chức đối với 12 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 4 đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Quyết định số 1765/QĐ-SGDĐT (ngày 16-8-2021).
Sau khi tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến tuyển dụng 441 người làm việc, trong đó 392 vị trí giáo viên và 49 vị trí cho các chức danh thủ quỹ, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, nhân viên thiết bị, thí nghiệm, công nghệ thông tin, thư viện và văn thư để bổ sung đội ngũ cho các trường THPT và các đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp thực hiện tuyển dụng.
Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 
Những trường hợp được tuyển chọn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, ngành giáo dục sẽ không tiếp nhận bổ sung đối tượng ưu tiên sau khi Sở GD-ĐT công nhận kết quả tuyển dụng.
TPHCM: Hoàn thành tuyển dụng giáo viên sớm nhất vào đầu tháng 11-2021 ảnh 1 Ứng viên tham gia dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2019-2020
Năm học 2021-2022, ứng viên đủ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức là người có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển, đồng thời đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 
Trong đó, người dự tuyển vào vị trí việc làm là giáo viên bộ môn phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Cụ thể, ứng viên có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THPT. Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.
Đối với ứng viên dự tuyển các vị trí việc làm nhân viên phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển.
Cũng trong năm học này, một số đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, thương binh, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự...
Năm học này, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển 2 vòng, vòng 1 thi kiểm tra kiến thức chung và vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. 
Cụ thể, ở vòng 1, ứng viên thi trắc nghiệm trên máy vi tính gồm kiến thức chung (60 câu hỏi) và thi ngoại ngữ (30 câu hỏi). Tổng thời gian thực hiện bài trắc nghiệm là 90 phút.
Kết quả thi vòng 1 sẽ được thông báo cho thí sinh biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính và nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, ứng viên sẽ được thi tiếp vòng 2.
Phần thi ngoại ngữ chỉ được miễn trong các trường hợp ứng viên có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; ứng viên có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
Ở vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, ứng viên sẽ tham gia thi theo hình thức thực hành kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong thời gian 30 phút.
Người trúng tuyển phải có kết quả điểm thực hành đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100). có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 
Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. 
Theo kế hoạch, từ ngày 19-8 đến ngày 18-9, Sở GD-ĐT TPHCM tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của các ứng viên.
Ngày 22-9, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ thông báo ứng viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi vòng 1.
Từ ngày 29-9 đến ngày 2-10, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức thi vòng 1. Ngày 7-10, thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2.
Từ ngày 14-10 đến ngày 16-10, các ứng viên sẽ tham gia thi vòng 2. Dự kiến, kết quả tuyển dụng sẽ được công bố vào ngày 22-10. Từ ngày 22-10 đến ngày 20-11, người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Từ ngày 2-11 đến ngày 29-12, người trúng tuyển nhận quyết định tuyển dụng và đến đơn vị nhận nhiệm vụ.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục