Kinh tế

TPHCM giải ngân vốn đầu tư công trên 60% kế hoạch

SGGP
Ngày 9-11, Văn phòng UBND TPHCM cho biết về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, TPHCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công hơn 42.000 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân tính đến hết ngày 22-9-2020 gần 23.000 tỷ đồng, đạt 54,2% tổng kế hoạch vốn thành phố đã giao, cao hơn so với cùng kỳ. Nếu tính luôn khối lượng hoàn thành nhưng chưa thực hiện xong thủ tục giải ngân tại Kho bạc Nhà nước thì tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 60% kế hoạch vốn đã giao.

Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của TPHCM vẫn đạt kết quả tích cực, số vốn giải ngân lớn gấp 235 lần và tỷ lệ giải ngân tăng gấp 1,89 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chính phủ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM vẫn chưa đạt, do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thi công và giải ngân. 

Theo UBND TPHCM, để công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đảm bảo theo kế hoạch, UBND TPHCM đã giao Sở KH-ĐT tham mưu UBND TPHCM điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 của thành phố từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao; rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh những dự án không thể thực hiện hết kế hoạch sang những dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch trung hạn.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục đầu tư công và giải ngân, kịp thời báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với các hồ sơ dự án tiếp nhận, xử lý.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục