Chương trình bình ổn thị trường

TPHCM duyệt 8 chương trình, đề án trọng điểm

SGGP
Mới đây, Sở Công thương TPHCM đã công bố 8 chương trình, đề án trọng điểm năm 2021 đã được UBND TPHCM duyệt và ban hành.

Cụ thể, trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp (DN), sản phẩm chủ lực, UBND TP đã duyệt và ban hành các chương trình và chương trình nhánh để thực hiện gồm: danh mục nhóm các sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm các sản phẩm công nghiệp tiềm năng của TPHCM giai đoạn 2021-2025. TPHCM đã đưa ra tiêu chí chung và tiêu chí riêng của từng ngành, xác định danh mục các nhóm sản phẩm chủ lực trong các ngành cơ khí, cao su - nhựa, lương thực - thực phẩm, công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông, sản phẩm dệt may; nhóm sản phẩm tiềm năng gồm sản phẩm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vaccine và sinh phẩm. 

Ban hành các chương trình hỗ trợ DN và sản phẩm công nghiệp giai đoạn 2020-2030 gồm 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hỗ trợ hiệu quả cho DN; chương trình Hỗ trợ phát triển DN và sản phẩm cao su - nhựa TPHCM giai đoạn 2020-2030, trong đó nội dung chủ yếu là xây dựng 3 đề án, dự án để phát triển ngành; chương trình hỗ trợ phát triển DN và sản phẩm cơ khí - tự động hóa TPHCM giai đoạn 2020-2030; chương trình hỗ trợ phát triển DN và sản phẩm ngành chế biến lương thực - thực phẩm TPHCM giai đoạn 2020-2030. 

Trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, phát triển thị trường xuất khẩu, UBND TPHCM ban hành Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Để hỗ trợ lưu chuyển hành hóa nội địa và xuất nhập khẩu, UBND TPHCM ban hành Đề án Phát triển ngành logistics trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Sở Công thương đang phối hợp với các đơn vị chức năng, lấy ý kiến đóng góp xây dựng kế hoạch triển khai các đề án, chương trình trọng điểm nêu trên, với mục tiêu phát triển ngành công thương TPHCM gắn với kinh tế vùng, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, từng bước chuyển sang phương thức sản xuất thông minh trên cơ sở ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Khuyến khích DN đầu tư phát triển các trung tâm mua sắm, chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại, kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân tại các khu vực vùng ven...

 

THÁI NGUYỆT

Tin cùng chuyên mục