Giáo dục

TPHCM: Dự báo trước tình huống khi triển khai SGK lớp 1 mới

SGGP
Ngày 22-5, Văn phòng UBND TPHCM thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 năm học 2020-2021. 

SGK lớp 1 theo chương trình mới sẽ bắt đầu triển khai từ đầu năm học 2020-2021

SGK lớp 1 theo chương trình mới sẽ bắt đầu triển khai từ đầu năm học 2020-2021

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chỉ đạo, đối với việc chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TP báo cáo Bộ GD-ĐT kết quả chọn SGK lớp 1 theo quy định. Tuy nhiên cần lưu ý một số nội dung khi các bộ SGK lớp 1 được đưa vào áp dụng như trình tự các nội dung bài giảng của từng sách có thể sẽ khác nhau, cùng một vấn đề nhưng khía cạnh tiếp cận khác nhau, cách giảng dạy khác nhau dẫn đến học sinh có thể tiếp thu không đồng đều hay chênh lệch về kiến thức hoặc bị chênh về chương trình. Do đó, Sở GD-ĐT TP phải dự báo trước các tình huống và có văn bản hướng dẫn các trường triển khai thực hiện nhằm đảm bảo việc học cho học sinh được đồng đều và đạt chuẩn.

Về Dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP cần chủ động đề xuất, kiến nghị bộ rút gọn quy trình, tránh rườm rà nhưng phải đảm bảo tính khách quan.

Đối với các đợt lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông thời gian tới, sở phải chủ động bám sát các chỉ đạo của Bộ để triển khai hướng dẫn đảm bảo tính khách quan, công bằng, tạo điều kiện cho các bộ sách được tiếp cận và giới thiệu công khai cho các đơn vị để lựa chọn, đồng thời nghiên cứu đưa các bộ SGK đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt lên cổng thông tin điện tử của ngành để có thể lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, kể cả phụ huynh học sinh.

Ngoài các chỉ đạo về SGK lớp 1, UBND TPHCM cũng đề nghị Sở GD-ĐT TP báo cáo tổng thể hoạt động của các trường quốc tế dạy chương trình nước ngoài và các trường tư thục có dạy chương trình nước ngoài trên địa bàn TP. Trong đó cần nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, kiến nghị cụ thể báo cáo UBND TP trước ngày 27-5-2020.

MINH QUÂN

Tin cùng chuyên mục