Y tế - Sức khỏe

TPHCM đang ở mức cấp độ dịch 2 - nguy cơ trung bình

SGGPO

Ngày 15-11, UBND TPHCM đã có thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế.


Bản đồ cấp độ dịch TPHCM

Bản đồ cấp độ dịch TPHCM

Theo đó, kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM (tuần lễ từ ngày 6-11 đến ngày 12-11) đối với cấp TP là cấp độ 2.

Đối với cấp quận, huyện và TP Thủ Đức, có 10/22 địa phương ở cấp độ 1 (giảm 3 địa phương so với tuần trước); 11 địa phương cấp độ 2 (tăng 4 địa phương so với tuần trước) và 1 địa phương cấp độ 3.

Đối với cấp phường, xã, thị trấn, có 161/312 địa phương ở cấp độ 1; 146 địa phương ở cấp độ 2; 5 địa phương cấp độ 3.

 

THÀNH AN

Tin cùng chuyên mục