Xã hội

TPHCM còn hơn 36.000 hộ nghèo

SGGP
Theo Thường trực Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM, đến cuối năm 2021, TPHCM còn 36.664 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,45% tổng hộ dân) và 19.562 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,77% tổng hộ dân). 

Trước đó, vào đầu năm 2016, TPHCM có 67.090 hộ nghèo (chiếm 3,36% tổng hộ dân) và 48.154 hộ cận nghèo (chiếm 2,41% tổng hộ dân). 

TPHCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo TPHCM. Giai đoạn 2021-2025, xét về tiêu chí thu nhập, chuẩn hộ nghèo của cả nước là có thu nhập từ 1,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở nông thôn và 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở thành thị.

Trong khi đó, TPHCM xác định chuẩn hộ nghèo là có thu nhập dưới 36 triệu đồng/người/năm, hộ cận nghèo có thu nhập từ hơn 36 đến 46 triệu đồng/người/năm.

THI NHÂN

Tin cùng chuyên mục